Voorwaarden

Aanmelding:
 
Aanmelding vindt plaats door in te schrijven via de website www.reanimatieopleidingen-twente.nl Nadat u een bevestigings e-mail heeft ontvangen draagt u zorg voor de betaling van de cursuskosten tenzij anders overeengekomen of betaling plaatsvindt via derden. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestigingsbericht per e-mail. De deelname aan de cursus vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betaling. Om aan de nieuwe vereisten voor gegevensbescherming  te voldoen hebben wij alle noodzakelijke en wenselijke aanpassingen gedaan. Het betreft hier de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is per 25 mei 2018. De door u verstrekte gegevens worden beschermd en zullen slechts voor intern gebruik worden aangewend om de dienstverlening aan u zo optimaal mogelijk te kunnen verzorgen.  Vrijgave van en inzage in uw individuele gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 

Facturering
De cursuskosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Bij niet vooraf betalen kan de toegang tot de opleiding worden geweigerd. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de deelnemer.

Annuleringen
Voor annulering gelden de volgende regels:

  • Bij annulering in de periode tussen twee weken en één week voor aanvang van de opleiding wordt vijftig procent van de cursuskosten in rekening gebracht.

  • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de opleiding wordt het gehele bedrag van de cursuskosten in rekening gebracht.

  • Bij niet verschijnen van de deelnemer is het gehele bedrag van de cursuskosten verschuldigd. Het annuleren van de cursus dient digitaal via de website plaats te vinden.

Met het inschrijven als cursist gaat u akkoord dat wij u incidenteel mogen berichten  m.b.t. acties die de stichting onderneemt, en/of u te vragen uw gegevens te controleren wanneer de beheerder dit nodig acht.


Ik heb de complete tekst begrepen en ga akkoord met de voorwaarden.

Door inschrijving geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.