Reanimatiepartner

Al meer dan 30 jaar maakt de Nederlandse Hartstichting het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk. Klik op het logo van Reanimatiepartner van de HartstichtingReanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers die verspreid over het land reanimatie- en AED-cursussen organiseren. Momenteel op ruim 250 locaties in het land.

De Nederlandse Hartstichting ondersteunt hen actief met materialen, middelen, advies en voorlichting. Reanimatiepartners hebben geen winstoogmerk. Daardoor zijn de cursuskosten laag. Alleen kosten als zaalhuur, administratiekosten en een onkostenvergoeding voor de instructeur worden betaald uit bijdragen van de cursusdeelnemers.

Een organisatie mag zich een “Reanimatiepartner van de Hartstichting” noemen, nadat een convenant is ondertekend. Zo gaan de Nederlandse Hartstichting en de Reanimatiepartner een geregistreerd partnerschap aan. U kunt dit partnerschap herkennen aan het logo .

Convenant
Het convenant is ontwikkeld door de Hartstichting. Enerzijds is het bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de rol van de Hartstichting. Anderzijds vermeldt het de eisen waaraan de organisaties moeten voldoen die met de Nederlandse Hartstichting willen samenwerken.

Dit zijn de belangrijkste afspraken.
Voor het convenant en te functioneren als “Stichting Reanimatie- en AED opleidingen Twente” hebben we aan de volgende criteria voldaan: 

  Wij zijn een stichting en zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr: 51509628;
  Onze Stichting heeft een bestuur bestaande uit 6 leden;
  Onze Stichting heeft statuten en een huishoudelijk reglement;
  Onze activiteiten op het vlak van reanimatie- en AED opleidingen zijn gericht op alle inwoners van onze regio;
  Onze Stichting vervult een actieve rol bij de verdere integratie van de Automatische Externe Defibrillator (AED);
  Het onderwijs wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR);
  Onze instructeurs zijn allemaal in het bezit van een geldig NRR-certificaat;
  Onderwijs en instructie zijn ondergebracht in een continu aanbod van basis- en herhalingslessen;
  Bij de uitvoering van de activiteiten worden personen ingeschakeld op vrijwilligersbasis;
  Onze Stichting is verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor de vrijwilligers;
  Onze Stichting gebruikt les- en instructiemateriaal die door de Hartstichting zijn gekwalificeerd en ter beschikking gesteld;
  Onze Stichting heeft géén winstoogmerk.

De Nederlandse Hartstichting:

  is vertegenwoordigd in het bestuur en de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR);
  stelt kennis en kunde beschikbaar bij het ontwikkelen van de materialen;
  zet zich in voor het ontwikkelen en verspreiden van kwalitatieve onderwijsmaterialen;
  heeft geen winstoogmerk en is in het bezit van het CBF-keurmerk.

 

Reanimatiepartner

Al meer dan 30 jaar maakt de Nederlandse Hartstichting het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk. Klik op het logo van Reanimatiepartner van de HartstichtingReanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers die verspreid over het land reanimatie- en AED-cursussen organiseren. Momenteel op ruim 250 locaties in het land.

De Nederlandse Hartstichting ondersteunt hen actief met materialen, middelen, advies en voorlichting. Reanimatiepartners hebben geen winstoogmerk. Daardoor zijn de cursuskosten laag. Alleen kosten als zaalhuur, administratiekosten en een onkostenvergoeding voor de instructeur worden betaald uit bijdragen van de cursusdeelnemers.

Een organisatie mag zich een “Reanimatiepartner van de Hartstichting” noemen, nadat een convenant is ondertekend. Zo gaan de Nederlandse Hartstichting en de Reanimatiepartner een geregistreerd partnerschap aan. U kunt dit partnerschap herkennen aan het logo .

Convenant
Het convenant is ontwikkeld door de Hartstichting. Enerzijds is het bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de rol van de Hartstichting. Anderzijds vermeldt het de eisen waaraan de organisaties moeten voldoen die met de Nederlandse Hartstichting willen samenwerken.

Dit zijn de belangrijkste afspraken.
Voor het convenant en te functioneren als “Stichting Reanimatie- en AED opleidingen Twente” hebben we aan de volgende criteria voldaan: 

  Wij zijn een stichting en zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr: 51509628;
  Onze Stichting heeft een bestuur bestaande uit 6 leden;
  Onze Stichting heeft statuten en een huishoudelijk reglement;
  Onze activiteiten op het vlak van reanimatie- en AED opleidingen zijn gericht op alle inwoners van onze regio;
  Onze Stichting vervult een actieve rol bij de verdere integratie van de Automatische Externe Defibrillator (AED);
  Het onderwijs wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR);
  Onze instructeurs zijn allemaal in het bezit van een geldig NRR-certificaat;
  Onderwijs en instructie zijn ondergebracht in een continu aanbod van basis- en herhalingslessen;
  Bij de uitvoering van de activiteiten worden personen ingeschakeld op vrijwilligersbasis;
  Onze Stichting is verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor de vrijwilligers;
  Onze Stichting gebruikt les- en instructiemateriaal die door de Hartstichting zijn gekwalificeerd en ter beschikking gesteld;
  Onze Stichting heeft géén winstoogmerk.

De Nederlandse Hartstichting:

  is vertegenwoordigd in het bestuur en de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR);
  stelt kennis en kunde beschikbaar bij het ontwikkelen van de materialen;
  zet zich in voor het ontwikkelen en verspreiden van kwalitatieve onderwijsmaterialen;
  heeft geen winstoogmerk en is in het bezit van het CBF-keurmerk.