Hartslagnu

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een hartstilstand. In een gebied als Twente, met meer dan 620.000 inwoners, zijn dat er dus zeker 620 per jaar. Uit statistieken blijkt dat de meeste hartstilstanden thuis, in de vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Het gaat hierbij om bijna 80% van alle gevallen.

 

Het belang van reanimeren en Defibrilatie


Bij een acute hartstilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met borstcompressies en mond-op-mondbeademing. Dit heet reanimeren. Er wordt door mond-op-mondbeademing zuurstof in de longen geblazen. Deze zuurstof wordt daar opgenomen in het bloed en door middel van borstcompressies (hartmassage) wordt dit bloed met de zuurstof door het lichaam, vooral naar de hersenen, getransporteerd. Door op tijd te beginnen met reanimeren wordt voorkomen dat hersencellen afsterven. Hoe eerder gestart wordt met reanimatie, hoe groter de overlevingskans! Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Om deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het noodzakelijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Daarbij is het dan natuurlijk noodzakelijk dat er een AED in de buurt is die gebruikt kan worden.
Burgerhulpverlening Hartslagnu

Ambulance Oost is sinds 2007 bezig met het opbouwen van een netwerk van hulpverleners die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Daarnaast wordt gewerkt aan het beschikbaar krijgen van zo veel mogelijk AED's. Er zijn sinds de start enkele duizenden hulpverleners opgeleid door Ambulance Oost. Ook hebben zich enkele duizenden mensen aangesloten die elders hun training hebben gevolgd. Deze hulpverleners wonen verspreid over heel Twente. Ze staan allemaal ingeschreven in de database van een alarmeringssysteem. Met dit alarmeringssysteem kunnen de hulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg worden gewaarschuwd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een hartstilstand.

Zie hier een voorbeeld van de werking Hartslagnu.

 

Hartslagnu

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een hartstilstand. In een gebied als Twente, met meer dan 620.000 inwoners, zijn dat er dus zeker 620 per jaar. Uit statistieken blijkt dat de meeste hartstilstanden thuis, in de vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Het gaat hierbij om bijna 80% van alle gevallen.

 

Het belang van reanimeren en Defibrilatie


Bij een acute hartstilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met borstcompressies en mond-op-mondbeademing. Dit heet reanimeren. Er wordt door mond-op-mondbeademing zuurstof in de longen geblazen. Deze zuurstof wordt daar opgenomen in het bloed en door middel van borstcompressies (hartmassage) wordt dit bloed met de zuurstof door het lichaam, vooral naar de hersenen, getransporteerd. Door op tijd te beginnen met reanimeren wordt voorkomen dat hersencellen afsterven. Hoe eerder gestart wordt met reanimatie, hoe groter de overlevingskans! Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Om deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het noodzakelijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Daarbij is het dan natuurlijk noodzakelijk dat er een AED in de buurt is die gebruikt kan worden.
Burgerhulpverlening Hartslagnu

Ambulance Oost is sinds 2007 bezig met het opbouwen van een netwerk van hulpverleners die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Daarnaast wordt gewerkt aan het beschikbaar krijgen van zo veel mogelijk AED's. Er zijn sinds de start enkele duizenden hulpverleners opgeleid door Ambulance Oost. Ook hebben zich enkele duizenden mensen aangesloten die elders hun training hebben gevolgd. Deze hulpverleners wonen verspreid over heel Twente. Ze staan allemaal ingeschreven in de database van een alarmeringssysteem. Met dit alarmeringssysteem kunnen de hulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg worden gewaarschuwd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een hartstilstand.

Zie hier een voorbeeld van de werking Hartslagnu.